Katılımcı Bankalar

  • ING Bank A.Ş.’nin TRLIBOR katılımı 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle sona ermiştir.
  • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin TRLIBOR katılımı 17 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona ermiştir.
  • 21 Ocak 2014 tarihli yazılarına istinaden HSBC Bank A.Ş.’nin TRLIBOR katılımı sona ermiştir.
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ye devrine istinaden Koçbank A.Ş.’nin TRLIBOR katılımı 3 Ekim 2006 tarihi itibariyle sona ermiştir.
  • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’ye devrine istinaden Fortis Bank A.Ş.’nin TRLIBOR katılımı 14 Şubat 2011 tarihi itibariyle sona ermiştir.